Produktet

Verbti fire controls është perfaqësuese zyrtare e produkteve të mbrojtes ndaj zjarrit të kompanive lider ne tregun global.

JOHNSON CONTROLS FIRE SUPPRESSION SYSTEMS

 (https://www.johnsoncontrols.com/fire-suppression)

 • SPRINKLERAT E ZJARRIT
 • ANTIFRIZE LFP
 • GRUPE DHE VALVULA PËR SISTEME ME SPRINKLER
 • RAKORDERI PER TUBA ME KANAL
 • ZGJIDHJET ME SISTEME MJERRGULL (WATER MIST)
 • PROJEKTIMI DHE SOFTWARI I SISTEMIT TË SPRINKLERËVE TE ZJARRI
 • SISTEMET ME GAZE DHE PANELET E KONTROLLIT
 • FIKËSAT E ZJARRIT
 • SISTEMET E KUZHINAVE TË RESTORANTEVE
 • SISTEMET PËR AUTOMJETET
 • SISTEMET INDUSTRIALE
 • SHKUMA, KONCENTRATE, SISTEME DHE PAJISJE
 • KONTROLLIN E RREZIKSHME TË DERDHJEVE
 • SISTEME MBERTHIMI TE TUBAVE
 • SISTEMET E SPRINKLERAVE PER AMBIENTE ME TEMEPRATURA TE ULTA

JOHNSON CONTROLS FIRE DETECTION SYSTEMS

https://www.johnsoncontrols.com/fire-detection

 • PANELE KONTROLLI
 • SENSORË DHE PAJISJE NDEZËESE
 • PAJISJE AUDIO VIZUALE
 • RRJETE DHE WORKSTATIONS
 • KOMUNIKIME EMERGJENCE

ERTECNA

https://www.everlux.com/en/

Ertecna Lda, prodhuesi i produkteve brenda markave Sinalux, Everlux, Masterlux, Excellence by Sinalux dhe Excellence by Everlux, u krijua në tetor 1989, me qëllim të fillimit në Portugali studimin, kërkimin dhe zhvillimin e teknologjive të aplikueshme për prodhimin e Produktet fotolumineshente dhe zbatueshmëria e tyre në një zonë specifike të sektorit të sigurisë: shenja sigurie fotolumineshente (fosforeshente).

FIRECOM

https://www.firecom.it/

Firecom projekton, certifikon dhe tregton sisteme të shuarjes së zjarrit bazuar në një agjent inovativ shuarës, një aerosol të kondensuar me kripë kaliumi që mund të shuajë zjarret e klasit A, B dhe C pa dëmtuar pajisjet elektronike dhe mekanike.

VERBTI FIRE CONTROLS u krijua si një nevojë e tregut për shërbime te specializuara në mbrojtjen nga zjarri të njerëzve dhe objekteve të çdo lloji.

Kontakt

+355 69 40 40 955

info@verbtifirecontrols.com

Adresa: Rr Kavajes, Ndertesa 223